Fönster

Ända sedan vi människor byggde våra första hus har vi haft behov av att kunna släppa in ljus och luft i våra hem för att kunna utföra vardagsgöromål. De första fönstren hade inga glasrutor, utan stängdes igen med luckor för att stänga ute både nattkyla och ovälkomna gäster. Sedan dess har mycket hänt och modet har gått från små fönster med många glas satta i spröjsar till hela väggar av glas för maximalt ljusinsläpp och spektakulära vyer.

Glas är hållbart

Glas är trots ryktet om ömtålighet ett mycket åldersbeständigt material och en glasruta kan antagligen hålla i flera hundra år om den inte utsätts för kraftigare åverkan. Glaset rör sig faktiskt. Efter hundra år blir en glasruta aningen tjockare nedtill än upptill. Det beror på att det rinner långsamt nedåt, medan resten av fönstret åldras på andra sätt.

Olika fönsterbågar - traditionellt trä

De första fönsterbågarna som tillverkades var gjorda av trä. Trä var även då ett råmaterial som det fanns gott om och som nästan vem som helst i det medeltida samhället visste att forma och använda som redskap och produktionsmaterial. Man kunde även genom välkända metoder konservera träet i fönsterbågen så att fönstret fick längre livslängd. Idag har vi kommit ännu längre. Nya, spännande material och kombinationer gör att vi idag kan skapa träfönster med låga underhållsbehov.

PVC - ett underhållsfritt alternativ

Fönster av PVC, polyvinylklorid, har tillverkats i Sverige sedan 1980-talet. Det var inte brist på trä som ledde till att man började utveckla fönster av PVC, utan snarare för att materialet är näst intill underhållsfritt. Det är dessutom lätt och billigt att tillverka fönsterprofiler av PVC. Det är främst den underhållsfria egenskapen som har gjort PVC-fönster populära. Ett fönster av trä kräver ommålning med jämna mellanrum och behöver kittas om emellanåt för att hålla tätt. Ett arbete som kan vara både kostsamt och svårt att göra själv. Speciellt omkittning då det krävs specialverktyg för att få bort det gamla fönsterkittet.

Aluminiumbågar - nästan underhållsfria

De näst intill underhållsfria aluminiumfönstren är liksom träfönster målade. Det kan hända att färgen tappar sin ursprungliga mättnad eller att man genom åverkan skadar målningen. Då vill man kanske måla om för att återställa fönstrets utseende så som det såg ut från början. Aluminium är dock inte lika lätt att måla som många andra metaller. Det är svårt att få färgen att fästa, och den faller lätt av igen efter några år. Det finns skäl till att fönsterbågar i aluminium ofta levereras omålade. Funktionen försämras dock inte hos aluminiumbågen om det saknas lite färg, det är mest en estetisk fråga.

Hur hänger man ett fönster?

Ett fönster kan hängas nästan hur som helst. Olika fönstertillverkare har sina egna metoder. Om fönstret är öppningsbart så är det vanligaste att det är sidohängt. Moderna fönster öppnas oftast inåt vilket gör det lättare att putsa dem. Utåtgående fönster kan vara vändbara, vilket gör att också de är lättputsade. Det finns även andra kombinationer som sido- och bottenhängda fönster eller takhängda samt vändbara fönster. Ju mer komplicerad hängning desto dyrare fönster, och det finns även en uppenbar risk att en komplicerad mekanism lättare kan gå sönder med tråkiga reparationskostnader som följd.

13 Nov 2015